VELOSTREET KLAIPĖDOS MTB

ŠEŠTADIENĮ PRALEISK AKTYVIAI

RUGSĖJO 5D.

Trys trasos: 17km, 34km ir 1km vaikų trasa.

IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA SUSTABDYTA

RENGINIO PROGRAMA

 • 10:00 – 12:30 Numerių atidavimas.

 • 12:30  Vaikų MTB varžybų startas

 • 12:45 – 12:55 Vaikų apdovanojimai.

 • 13:00  Bendras startas: 17km ir 34km.

 • 15:00 Apdovanojimai

 • Registracija vietoje bus galima nuo 09:00 val.  iki 11:30val. Vėliau registracija nebegalima!

TAPK SAVANORIU

Savanoriaudamas įgysi neįkainojamos patirties prisijungiant prie varžybų organizavimo, bei susipažinsi su daug įdomių žmonių, ugdysi organizacinius gebėjimus.

  VARŽYBŲ TRASA

  TRASOS GXP

  VELOSTREET KLAIPĖDOS MTB NUOSTATAI

  BENDROJI DALIS

  DSK „Velostreet “ 2020 m. Rugsėjo 5d. rengia MTB dviračių varžybas.

  I. NUOTOLIAI

  Renginio metu dalyviai galės varžytis šiose rungtyse:

  1km – vaikų varžybos

  17km – 1 ratas

  34km – 2 ratai

  II. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

  Klaipėda; Vasaros estrada

  Bendras varžybų startas – 13.00 val.

  Vaikų startas – 12.30 val.

  III. LAIKO LIMITAS

  17km – 1 val. 30min.

  34km – 3 val.

  Varžybų dieną 16:00 val. laiko matavimo elektroninė sistema bus išjungta ir laikas nebus fiksuojamas. Taip pat 16:00 val. bus atidaroma trasa ir už dalyvių saugumą trasoje organizatoriai nebeatsakys.

  IV. DALYVIAI

  1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio kortelę, pasitikrinę sveikatą, susipažinę su varžybų nuostatais bei tai patvirtinę registracijos metu. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu varžybose susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to varžybų organizatoriams nereikšti jokių pretenzijų. Dalyviai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą.
  2. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
  3. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.
  4. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas renginyje yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą renginyje ir pasikonsultuoti su gydytoju.
  5. Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje, tenka tik dalyviui.
  6. Vaikų rungtyje gali dalyvauti vaikai gimę 2010 ir jaunesni. Dalyviai į amžiaus grupes neskirstomi.
  7. Dalyvis privalo turėti šalmą.

  V. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

  1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
  2. Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti rungtį:

  2.1 į trumpesnę, jis turi sumokėti rungties keitimo mokestį – 3 EUR.

  2.2 į ilgesnę, jis turi primokėti startinio mokesčio skirtumą, pagal šiai dienai galiojantį ilgesnės rungties startinį mokestį bei rungties keitimo 3 EUR mokestį.

  2.3 Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.

  2.4 Dalyvio duomenų atnaujinimo, keitimo mokestis 3 EUR. Pakeitimai atliekami iki 2020-09-04 imtinai, vėliau jokie pakeitimai nebus galimi.

  2.5 Registracijos, dalyvio duomenų keitimo mokestį pervesti į sąskaitą:  LT703500010003533647 Paysera.

  1. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių galo, aiškiai matomoje vietoje.
  2. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
  3. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 20 min. po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 15 eurų mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (maratono direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.
  4. Dalyviams trasoje, draudžiama naudoti muzikinius prietaisus ir įrengimus, kurie apriboja dalyvio klausą.

  VI. APDOVANOJIMAI

   17 km rungties apdovanojimai:

  1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami taurėmis ir įsteigtais prizais.

   34km rungties apdovanojimai:

  1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami atminimo taurėmis ir įsteigtaisprizais.

    1 krungties apdovanojimai:

  1 – 3 vietas užėmę vaikai apdovanojami atminimo dovanomis.

  Varžybų organizatoriai pasilieka teisę koreguoti apdovanojimus.

  VII. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

  1. Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.
  2. Registracija internetu vykdoma iki 2020.09.04 22:00 val.
  3. Rugsėjo 5 dieną dalyvių registracija bus vykdoma renginio vietoje (prie vasaros estrados) nuo 09:00 val.  iki 11:30val. Vėliau registracija nebegalima.
  4. Registracija užskaitoma tik tuomet, kai sumokamas starto mokestis.
  5. Organizatoriai pasilieką teisę leisti dalyvauti nemokamai.
  6. Registracijos mokesčiai:
  08.15 – 09.04 09.05 (starto vietoje)
  17 km trasa 18 EUR 25 EUR
  34 km trasa 18 EUR 25 EUR
  1km vaikų trasa 5 EUR 8 EUR

  VIII. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

  1. Dalyvių registracija vykdoma: https://varzybukalendorius.lt/ iki Rugsėjo 4 dienos.
  2. Rugsėjo 5d. numerių atsiėmimas bus vykdomas INFORMACIJOS centre prie Vasaros estrados, 09.00 val. ir stabdomas likus 15 min. iki starto.

  IX. VARŽYBŲ TRASA

  1. Varžybų trasos startas ir finišas Klaipėdoje šalia Vasaros estrados. Visa platesnė informaciją apie trasą https://varzybukalendorius.lt puslapyje.

  XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Renginio organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles.