RENGINIO PROGRAMA

 • 17:00 Pradedami dalinti dalyvių numeriai

 • 18:30 Masinė mankšta, kitos pramogos

 • 19:00 Vaikų varžybų startai (bėgimas, dviračiai)

 • 19:30 Vaikų varžybų apdovanojimai (bėgimas, dviračiai)

 • 20:00  Dviračių ir bėgimo varžybų startas

 • 21:30 Varžybų nugalėtojų ir kitų renginio dalyvių apdovanojimai

 • 17:00 – 21:00 Pirtis (mokama), maudynės Jūroje

#BeActive Night Pajūrio sporto festivalio nuostatai

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos asociacija „Sportas visiems“ ir VšĮ „Ponas maratonas“  2019 m. Rugsėjo 28d.rengia sporto varžybas.

II. NUOTOLIAI

Renginio metu dalyviai galės varžytis šiose rungtyse:

Dviračių varžybos:

1km – vaikų varžybos

18km – 1 ratas

Bėgimo varžybos:

500m – vaikų varžybos

6km – 1 ratas

Mankšta, tinklinio varžybos

III. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

Smiltynė, prie gelbėtojų stoties

Numerių atidavimas nuo  – 17.00 val.

Vaikų bėgimo ir dviračių varžybų startas – 19.00 val.

Vaikų apdovanojimai – 19.30 val.

Bendras bėgimo ir dviračių varžybų startas – 20.00val.

Bėgimo ir dviračių varžybų apdovanojimai – 21.30val.

IV. LAIKO LIMITAS

6km – 1 val.

17km – 1 val. 30min.

Varžybų dieną 22:00 val. bus atidaroma trasa ir saugumas nebus užtikrinamas.

V. DALYVIAI

 1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę, pasitikrinę sveikatą, susipažinę su varžybų nuostatais bei tai patvirtinę registracijos metu, patvirtina, kad perskaitė šiuos nuostatus, supranta juos, besąlygiškai pritaria jų turiniui ir pasižada juos vykdyti.
 1. Dalyvis patvirtina, kad lenktynėse dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiamas ir pasižada laikytis varžybų nuostatų bei kitų legalių organizatorių, teisėjų, medicinos personalo ir apsaugos darbuotojų reikalavimų, žino, kad už taisyklių ar kitų reikalavimų nesilaikymą gali būti pašalintas iš varžybų ir diskvalifikuotas.
 2. Užsiregistravęs dalyvis pripažįsta, kad sporto varžybos yra didelis žmogaus fizinių galimybių išbandymas, gali būti sužalojimų ir su tuo susijusio invalidumo, ilgalaikio sveikatos ir darbingumo praradimo ar net mirties priežastimi ir supranta dalyvavimo sporto varžybose galimų pasekmių rizikos laipsnį sau ir savo privačiai nuosavybei.
 3. Dalyvis patvirtina, kad yra pakankamai treniruotas (moka važiuoti dviračiu ir žino važiavimo dviračiu eismo taisykles) ir sveikas, ir nėra argumentuotų kvalifikuotų medicinos specialistų draudimų draudžiančių jam įveikti pasirinktą distanciją šiose varžybose. Dalyvis atsisako nuo bet kokių pretenzijų organizatoriams, susijusiomis su jo sveikatos ar gyvybės klausimais. Dalyvis prisiima sau bet kokią riziką, susijusią su dalyvavimu šiose varžybose, įskaitant oro sąlygas, sugadintą inventorių, kelių būklę, kontaktų su kitais dalyviais riziką, bei riziką, kuri gali kilti dėl aplinkinių neapdairumo, aplaidumo, bei dėl trečių asmenų veiksmų. Taip pat dalyvis pasižada, kad lenktynių metu jo elgesys nesukels pavojaus kitų dalyvių ir organizatorių bei trečios šalies (varžybų rajono vietinių gyventojų, žiūrovų ir kt. asmenų) gyvybei, sveikatai ir nuosavybei bei gamtinei aplinkai.
 4. Dalyvis privalo susipažinti su lenktynių nuostatais, trasa ir žinoti, kad varžybų trasoje gali vykti automobilių ir kitokių transporto priemonių eismas ir įvertinti su tuo susijusią dalyvavimo varžybose riziką, bei laikytis kelių eismo taisyklių ir imtis būtinų priemonių visų eismo bei kitų varžybų dalyvių ir žiūrovų sveikatos bei jų privačios nuosavybės saugumui užtikrinti.
 5. Dalyvis prisiima pilną atsakomybę dėl galimų lenktynių incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant griūtis, traumas, susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis transporto priemonėmis, kitais kelio įrengimais (statiniais) ar trasoje esančiais objektais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu Lenktynėse. Registruodamiesi dalyviai patvirtina, kad prisiima visą šiame punkte minimą atsakomybę ir, kad laikosi Lietuvos Respublikos sporto įstatyme numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų.
 6. Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje, tenka tik dalyviui
 7. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 8. Vaikų rungtyje gali dalyvauti vaikai gimę 2009 ir jaunesni. Dalyviai į amžiaus grupes neskirstomi.
 9. Dviračių varžybose dalyvis privalo turėti šalmą.

VI. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 2. Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti rungtį, jis turi sumokėti rungties keitimo mokestį – 3 EUR.

2.1 Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.

2.2 Dalyvio duomenų atnaujinimo, keitimo mokestis 3 EUR. Pakeitimai atliekami iki 2019-09-22 imtinai, vėliau jokie pakeitimai nebus galimi.

2.3 Mokestį pervesti į sąskaitą:  LT813500010003547999 Paysera.

 1. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti tvarkingai pritvirtintą numerį kaip nurodyta. Dviratininkai ant vairo, bėgikai ant marškinėlių priekio.
 2. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 3. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 20 min. po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 15 eurų mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (maratono direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.
 4. Dalyviams trasoje, draudžiama naudoti muzikinius prietaisus ir įrengimus, kurie apriboja dalyvio klausą.

VII. APDOVANOJIMAI

 km rungties apdovanojimai:

1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami įsteigtais prizais.

 19 km rungties apdovanojimai:

1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami įsteigtaisprizais.

  Vaikų rungčių apdovanojimai:

1 – 3 vietas užėmę vaikai apdovanojami atminimo dovanomis.

Varžybų organizatoriai pasilieka teisę koreguoti apdovanojimus.

VIII. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

 1. Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.
 2. Registracija internetu vykdoma iki 2019.09.22 imtinai.
 3. Rugsėjo 28 dieną visų dalyvių registracija bus vykdoma renginio vietoje nuo 16:00 val. ir stabdoma likus 1val. iki starto.
 4. Registracija užskaitoma tik tuomet, kai sumokamas starto mokestis.
 5. Organizatoriai pasilieką teisę leisti dalyvauti nemokamai.
 6. Registracijos mokesčiai:
09.01-09.22 09.28 (starto vietoje)
6 km bėgimo trasa 0 EUR 10 EUR
19 km dviračių trasa 0 EUR 10 EUR
500m vaikų bėgimo trasa                 

 1km vaikų dviračių trasa

0 EUR

0 EUR

5 EUR

5 EUR

X. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

 1. Dalyvių registracija vykdoma:https://varzybukalendorius.ltiki Rugsėjo 22dienos.
 2. Renginio dieną registracija bus vykdoma INFORMACIJOS centre prie Smiltynės gelbėjimo stoties, nuo 16:00 val. ir stabdoma likus 1val.iki starto.
 3. Rugsėjo 28d. numerių atsiėmimas bus vykdomas INFORMACIJOS centre prie Smiltynės gelbėjimo stoties, 17.00 val. ir stabdomas likus 30min. iki starto.

XI. VARŽYBŲ TRASA

 1. Varžybų trasos startas ir finišas Smiltynėje prie gelbėjimo stoties. Visa platesnė informaciją apie varžybas puslapyje: https://varzybukalendorius.lt

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Renginio organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles.

TAPK SAVANORIU

Savanoriaudamas įgysi neįkainojamos patirties prisijungiant prie varžybų organizavimo, bei susipažinsi su daug įdomių žmonių, ugdysi organizacinius gebėjimus.